Integracyjne zmagania

Od 23 do 25 sierpnia trwały w Chojnie doroczne Dni Integracji. Jak zwykle przyjechało wielu dostojnych gości, a wśród nich senator Sławomir Preiss, arcybiskup szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga, duchowni katoliccy i protestanccy z Polski, Niemiec i Danii, przewodniczący Fundacji Odbudowy Kościoła Mariackiego Peter Helbich, wielu przedwojennych mieszkańców miasta. Przybyli też samorządowcy z różnych stron kraju: honorowy prezes Unii Miasteczek Polskich - burmistrz Rejowca Fabrycznego Stanisław Bodys (Unii przewodzi teraz wiceburmistrz Chojny Wojciech Długoborski), burmistrz Łęczycy Andrzej Olszewski, wicestarosta łęczycki Krystyna Pawlak, wójt Raciechowic Marek Gabzdyl.

Szczególnym punktem tegorocznych Dni Integracji była konferencja „Ekologia ducha” z udziałem duńskich i polskich duchownych na czele z abp. Dzięgą. Ekologia i religia raczej nie szły dotąd w zgodnej parze, gdyż w naszej tradycji zbyt jednostronnie przywiązani jesteśmy do wskazania z Księgi Rodzaju: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. Obecnie częściej potrafimy dostrzegać związek harmonii środowiska naturalnego z harmonią ludzkiego ducha. Częściej też mówi się o grzechu ekologicznym.
Pochodzący z Gryfina, a mieszkający od lat w Danii ks. Jan Zalewski już w latach 90. próbował w swej ówczesnej parafii w Wisełce na Wolinie krzewić ideę zielonego Kościoła, choć wtedy jeszcze tego tak nie nazywano. Przywołał Jana Pawła II, który w encyklice „Centesimus annus” napisał: „U korzeni bezmyślnego niszczenia środowiska naturalnego leży błąd antropologiczny, niestety, rozpowszechniony w naszych czasach. Człowiek mniema, że może samowolnie rozporządzać ziemią, podporządkowując ją bezwzględnie własnej woli, tak jakby nie miała ona własnego kształtu i wcześniejszego, wyznaczonego jej przez Boga, przeznaczenia, które człowiek, owszem, może rozwijać, lecz któremu nie może się sprzeniewierzać”.
Na chojeńskiej konferencji swymi ekoduchowymi doświadczeniami dzielił się bp Peter Fischer-Moller z duńskiego Roskilde. Na koniec postulował, by włączyć kilka parafii z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej do międzynarodowego programu „Zielony Kościół”.
Jednym z referentów był prof. Jan Szyszko - w latach 2005-2007 minister środowiska. W swym wykładzie o Polsce jako przykładzie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju chwalił polską gospodarkę leśną, która nawet w latach PRL nie miała charakteru rabunkowego. Dzięki temu, mimo wycinek drzew, lasów mamy coraz więcej.
Do wątków harmonii ducha i środowiska nawiązał też dzień później w czasie XXIV nabożeństwa ekumenicznego w kościele Mariackim ewangelicki biskup Rolf Koppe z Getyngi. Stwierdził, że praktyczny ekumenizm jest duchową samoorganizacją, a samoorganizacja jest istotą życia zarówno biologicznego, jak i psychicznego.

Podczas porannej uroczystości na cmentarzu ku pamięci zmarłych mieszkańców miasta pastor Helmut Strecker z Hanoweru zacytował List św. Pawła do Hebrajczyków o tym, że krew Chrystusa przemawia mocniej niż krew Abla, czyli że duch pojednania jest silniejszy niż duch zemsty.

Podczas dokonanego przez burmistrza Adama Fedorowicza otwarcia Dni Integracji Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita w Chojnie nadało swe honorowe członkostwo dyrektorowi teatru UBS w Schwedt Reinhardowi Simonowi. Jego placówka jest bardzo otwarta nie tylko na polskich widzów (zwłaszcza dzieci), ale także na polską sztukę i historię. Teatr w Schwedt kolejny raz przygotowuje inscenizację „Romea i Julii”, w której Kapulettich grać będą Polacy, a Montekich Niemcy. Przed laty Julię grała tu młodziutka wówczas Agnieszka Grochowska - dziś znana aktorka (m.in. świetna rola w nominowanym do Oscara filmie Agnieszki Holland „W ciemności”).
Laudację wygłosił Przemysław Konopka, podkreślając ponaddwudziestoletnie zaangażowanie Simona w integrację Polaków i Niemców na pograniczu w dziedzinie kultury i sztuki. Od początku realizował on przedstawienia dotyczące obu narodów, nie unikając trudnych tematów. W UBS wystawia się też polskie dramaty z udziałem naszych aktorów. Są również dyskusje po spektaklach i seminaria.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-36&temat=4
Veröffentlichung/ data publikacji: 07.09.2013