Jak chronić murawy kserotermiczne?

Akademia Brandenburska „Schloss Criewen” w miejscowości Criewen (7 km od Schwedt) organizuje 26-27 września międzynarodową konferencję „Nowoczesna ochrona czynna muraw kserotermicznych. Między ochroną przyrody a gospodarką rolną”.

Jak mówią organizatorzy, w całej Europie murawy kserotermiczne (czyli ciepłolubne) należą do najbardziej zagrożonych roślin, dlatego istnieje paląca potrzeba międzynarodowej wymiany doświadczeń na temat ich ochrony, pielęgnacji i wykorzystania gospodarczego. Są rzadkie w Polsce i występują m.in. na naszym terenie, np. koło Bielinka czy Zatoni Dolnej. Bez odpowiednich działań, a zwłaszcza bez wypasu, krajobraz kulturowy muraw kserotermicznych ginie w wyniku ekspansji zbiorowisk krzewiastych czy leśnych.

W konferencji wezmą udział specjaliści z Niemiec, Polski, Grecji, Łotwy, Słowacji, Słowenii i Węgier. Języki obrad: niemiecki, polski, angielski. Zainteresowani mogą uzyskać więcej informacji pod adresem: s.keller@branderburgische-akademie.de

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-38&temat=6
Veröffentlichung/ data publikacji: 23.09.2013