Cedynia z Horodłem

Radni w Cedyni 30 października poprzez uchwałę uznali za celowe nawiązanie partnerskiej współpracy z gminą Horodło w woj. lubelskim, w powiecie hrubieszowskim. Dlaczego właśnie z nią? Bo Cedynia to w Polsce gmina położona najdalej na zachodzie, a Horodło na wschodzie. Przedstawiciele partnera byli już gośćmi tegorocznych Dni Cedyni. Ostatnio z kolei zastępca burmistrza Cedyni (a zarazem skarbnik) Joanna Bajsarowicz była na obchodach 600-lecia podpisania unii horodelskiej, zawartej 2 października 1413 roku. Był to jeden z aktów zmierzających do stworzenia z Polski i Litwy wspólnego państwa, co zostało przypieczętowane w 1569 r. unią lubelską.

Umowa o współpracy przewiduje m.in. wspólne inicjatywy kulturalne, sportowe i rekreacyjne, popularyzację dziedzictwa kulturowego, wymianę młodzieży.

Burmistrz Adam Zarzycki oznajmił na sesji, że inicjatorem współpracy obu gmin jest pochodzący ze Starego Kostrzynka Jacek Gartman - obecnie mieszkający w Horodle pułkownik Straży Granicznej, zastępca komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG. Burmistrz wyznał też, że marzy mu się nawiązanie współpracy także z gminami wysuniętymi w Polsce najdalej na południe i na północ.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-47&temat=11
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.11.2013