Dwa umorzenia: w sprawie Zarzyckiego i Apeximu

Podczas sesji Rady Miejskiej w Cedyni 20 grudnia jednogłośnie przyjęto budżet na 2014 rok. Pod koniec obrad przewodniczący rady Leon Ślawski odczytał pismo Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie o umorzeniu śledztwa w sprawie „przyjęcia przez osobę pełniącą funkcję publiczną burmistrza Cedyni w związku z pełnieniem tej funkcji, korzyści majątkowych znacznej wartości w postaci pieniędzy”. Po odczytaniu pisma rozległy się brawa.

Przy przyjmowaniu uchwały budżetowej opozycyjna radna Czesława Borgul powiedziała: - Jest to najlepszy budżet, jaki przyjmujemy. Na razie to wersja papierowa, a jego realizacja będzie bardzo długa. Jest to budżet inwestycyjny, bardzo dobry i oby został w całości zrealizowany.
Burmistrz Adam Zarzycki był nieco zaskoczony tą wypowiedzią, a dziękując, dodał, iż na inwestycje przeznacza się ponad 3 mln zł, czyli więcej niż na ten rok. Wspomniał równocześnie, że były lata lepsze (inwestycyjne plany są mniejsze o około 250 tys. zł.) Zamierzenia budżetowe rzeczywiście są niezłe, bo Cedynia jako chyba jedyna gmina w powiecie planuje w 2014 r. zwiększenie dochodów i wydatków w stosunku do planu na 2013 rok. Co prawda nie są to duże wzrosty, bo o ok. 580 tys. dochody i 400 tys. wydatki, lecz dużo gmin prawdopodobnie odnotuje spadek. W Cedyni przewiduje się dochody w wysokości 16,256 mln, a wydatki w kwocie 18,026 mln. Na potrzeby bieżące planuje się przeznaczyć nieco ponad 15 mln, a na inwestycje 3,026 mln Jak widać, budżet nie jest zrównoważony. Deficyt w wysokości 1,77 mln zostanie pokryty z kredytu i z nadwyżki tegorocznej.

Czynu nie popełniono
Przewodniczący rady zapoznał zebranych z pismem dotyczącym umorzenia śledztwa, prowadzonego przez wydział ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. W piśmie jest stwierdzenie, że czynu nie popełniono, a śledztwo zostało wszczęte w oparciu o zawiadomienie złożone przez dwóch mieszkańców gminy Cedynia o wręczeniu w latach 2009-2010 korzyści majątkowych przez właściciela firmy paliwowej burmistrzowi w zamian za pomoc w uzyskaniu dzierżawy dwóch działek inwestycyjnych pod budowę stacji benzynowej i targowiska w Osinowie Dolnym. Przesłuchania świadków, w tym pracowników firm z Osinowa, pracowników Urzędu Miejskiego w Cedyni i członków komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, jak również byłych i obecnych pracowników firmy paliwowej, której właściciel miał wręczyć burmistrzowi Cedyni łapówkę, nie potwierdziły przedstawionej przez zawiadamiających wersji. Świadkowie nie podali bowiem żadnych okoliczności, które wskazywałyby, że zdarzenia dotyczące korumpowania burmistrza miały miejsce. Dalej czytamy, iż prokurator przeanalizował przeprowadzone przetargi na wspomniane działki i procedury nie budzą wątpliwości prawnych. Końcowe zdanie brzmi: „Mając na uwadze powyższe ustalenia, śledztwo umorzono wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono”.

Burmistrz odniósł się do tego pisma i powiedział, że dziękuje wszystkim, którzy byli z nim w tym trudnym okresie, a szczególnie swojej rodzinie. - Nie czuję żadnego sukcesu. Ja po prostu pracowałem tak jak mi dane było ze swoimi współpracownikami. Dziękuję skarbniczce Joannie, sekretarz Beacie, które były najbliżej ze mną. Dziękuję wam wszystkim i tak naprawdę to nie mam nic do powiedzenia. Zleciłem obsłudze prawnej, żeby się zajęła łobuzami i koniec” - powiedział A. Zarzycki. Dodał ponadto, iż to jest draństwo, że każdego można posądzić. - Byli tacy, co machali tu na sesjach kartkami, aneksikami. Jak oni teraz wyglądają – pytał? Zaznaczył, że wszystkie procedury były przejrzyste, bo „nam zależało na inwestorze, a nie inwestorowi na nas”.
Tadeusz Wójcik

Krajnik też umorzony
Jak podała 20 grudnia „Gazeta Wyborcza”, prokuratura umorzyła 16 grudnia śledztwo w sprawie siłowego przejęcia w kwietniu stacji paliw w Krajniku Dolnym przez uzbrojonych ochroniarzy, wynajętych przez firmę Apexim. Nie rozstrzyga to jednak sporów własnościowych między Setpolem a Apeximem i w tej sprawie toczy się nadal kilka cywilnych postępowań.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-52&temat=2
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.12.2013