UZ ratuje humanistykę. Otwiera aż 10 nowych kierunków

I tak w rekrutacji 2014/2015 pojawi się aż 10 nowych dziedzin nauki, większość humanistycznych. Przyszli studenci będą mogli zapisać się na administrację oraz prawo (wydział prawa i administracji), architekturę krajobrazu (wydział inżynierii lądowej i środowiska), logistykę (wydział ekonomii i zarządzania), psychologię (wydział pedagogiki, socjologii i nauk o zdrowiu), dziennikarstwo, europeistykę i stosunki transgraniczne, komunikację biznesową w języku rosyjskim, ochronę i bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego oraz politykę publiczną (wydział humanistyczny).

Cały tekst: http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,15361147,UZ_ratuje_huma...

Vollständiger Text/ cały tekst: http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,15361147,UZ...
Veröffentlichung/ data publikacji: 30.01.2014