Ministerstwo Kultury podzieliło pieniądze

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki rozpoczętego we wrześniu ub. roku naboru wniosków na dofinansowanie ochrony zabytków w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”. Wśród ponad tysiąca wniosków były też z terenu naszego powiatu. 250 tys. zł przyznano gminie Moryń na remont murów obronnych: 160 m w części południowo-wschodniej i 35 m między dwoma półbasztami w części północno-wschodniej z odbudową zawalonego fragmentu. Wniosek zyskał w ocenie końcowej 70,25 pkt. Taką samą kwotę dostała parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gryfinie na drugi etap remontu dachu (ocena 77,25 pkt). 200 tys. zł dostały Mieszkowice na drugi etap renowacji murów miejskich - fragment przy ul. Granicznej (71,00 pkt). Wniosek przygotował w Urzędzie Miejskim Referat ds. Funduszy Unijnych i Promocji. W ubiegłym roku dzięki dotacji ministerstwa wyremontowano inny odcinek murów przy tej samej ulic. Wykonawcą był Zakład Usług Budowlanych Janusza Nazimka z Chojny.
Również 200 tys. przyznano gminie Trzcińsko-Zdrój na kontynuację renowacji murów miejskich. Tym razem chodzi o dokumentację konserwatorską, projekt budowlany i remont dwóch reprezentacyjnych bram: Myśliborskiej i Chojeńskiej (ocena 71,50 pkt). W ostatnich trzech latach dzięki środkom własnym, ministerstwa i unijnym gmina wyremontowała całe mury i odbudowała Basztę Zachodnią. Kosztowało to blisko 1,6 miliona zł, z czego ponad 1 mln pozyskano z zewnątrz.
200 tys. zł otrzymała parafia w Warnicach na remont dachu i elewacji oraz wymianę instalacji elektrycznej na poddaszu kościoła w Chełmie Dolnym - również w gminie Trzcińsko-Zdrój (ocena na 70,25 pkt). Inny kościół w tej gminie - w Dobropolu dzięki staraniom proboszcza z Góralic Wojciecha Koisa dostał 200 tys. na remont dachu i drewnianych elementów konstrukcji dachowej (ocena 70,75). Pomocy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji udzieliła gmina.
Ponadto w naszej okolicy ministerstwo przyznało 250 tys. zł na remont znanej kaplicy templariuszy i joannitów w Chwarszczanach (konserwacja dwóch przęseł elewacji północnej, portalu, rekonstrukcja witraży w fasadzie zachodniej).

Najwyższa ocena wyniosła 87,75 pkt, a najniższa 43,75. Wnioskom ocenionym poniżej 70 pkt nie przyznano dofinansowania. Wśród nich znalazły się: remont odcinka murów w Trzcińsku wraz z Basztą Prochową i Basztą Bocianią, naprawa konstrukcji murów oraz dachu wieży kościoła w Mętnie wraz z odwodnieniem (wniosek parafii NMP Matki Kościoła w Chojnie - Lotnisko), naprawa murów i elewacji kościoła w Trzcińsku oraz remont ścian zewnętrznych dawnego domu zdrojowego w tej samej miejscowości (Stowarzyszenie Dom z Sercem). Wnioski te uzyskały od 69,75 do 54,25 punktów.
Z powodu błędów formalnych odrzucono m.in. kilka wniosków z naszego powiatu. Są to: Kołbacz (pełna konserwacja fasady frontowej z rozetą, konserwacja fasady zachodniej transeptu i część fasady północnej - IV etap), Moryń (odwodnienie kościoła, remont drogi procesyjnej i montaż iluminacji świetlnej), kościół w Czachowie w gm. Cedynia (remont wieży z wymianą pokrycia dachowego) i gmina Chojna (interwencyjne naprawy i zabezpieczenie zagrożonego zabytkowego budynku po Straży Granicznej).
Drugi nabór wniosków do ministerstwa potrwa do 31 marca.

Imponuje profesjonalizm i skuteczność małych gmin z naszego terenu w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie. Jeśli chodzi o remont zabytkowych murów miejskich wrażenie robi zwłaszcza Trzcińsko-Zdrój, ale także Moryń i Mieszkowice. Na ich tle zastanawia nieskuteczność dużo większej i bogatszej Chojny, która ma zabytki jeszcze cenniejsze niż sąsiednie gminy. Cenniejsze, ale za to... w dużo gorszym stanie. Odbudowa kościoła Mariackiego to jak na 25 lat mało, zwłaszcza że finansowy wkład gminy w to dzieło jest bardzo minimalny. Przypomnijmy - o czym informowaliśmy przed tygodniem - o odrzuceniu wniosku władz gminy do funduszy norweskich na remont murów. Zdobył on tylko 36 procent możliwych do zdobycia punktów, a minimum wynosiło 65 proc.

W czym jest gorsza Chojna, jej mieszkańcy, radni i burmistrzowie od Morynia, Trzcińska czy Mieszkowic? W czym jest gorsza od malutkich Bań, które dobrowolnie wzięły na swe plecy remont potężnego zamku w Swobnicy?

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=14-06&temat=2
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.02.2014