Rozmawiali o podzielonych miastach 10 lat po rozszerzeniu UE

Miejsca pamięci w Słubicach i dawnym przedmieściu Frankfurtu nad Odrą - Dammvorstadt

7 maja w Małej Auli Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się spotkanie tematyczne pt. „Podzielone miasta. Polsko-niemieckie stosunki w regionie Odry i Nysy 10 lat po rozszerzeniu UE o kraje Europy Środkowo-Wschodniej". Organizatorem spotkania było Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej z siedzibą w Poczdamie.

Gości przywitali Ariane Afsari z Niemieckiego Forum Kultury oraz prof. Paul Zalewski - kierownik Katedry Ochrony Zabytków Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zebrani goście mieli okazji poznać bliżej polsko-niemieckie stosunki w Uradzie i Aurith, Gubinie i Guben oraz w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą.

Roland Semik przedstawił wykład z prezentacją multimedialną o miejscach pamięci w Słubicach i przedwojennym przedmieściu Frankfurtu nad Odrą - Dammvorstadt, a na zakończenie odbyła się wspólna dyskusja z udziałem Michaela Kurzwelly, moderowana przez Kalinę Marciniak z Berlina. Rozmowę zdominowały wyzwania przyszłości oraz zasadność ewentualnego obowiązku nauki języka sąsiadów w szkołach.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 09.05.2014