Horst Köhler

W maju stanie do walki o powtórny wybór na stanowisko prezydenta Niemiec

W odróżnieniu od swych poprzedników, Johannesa Raua, Romana Herzoga, a zwłaszcza Richarda von Weizsäckera, których wypowiedzi i interwencje publiczne często nadawały ton zasadniczym debatom w Niemczech – Horst Köhler nie zaznaczył się wyraziście w życiu politycznym Niemiec. Mniej wyczuwalne było też zaangażowanie tego chadeckiego polityka-ekonomisty w sprawy polsko-niemieckie, choć starał się iść śladem swych poprzedników. Pierwszą wizytę jako prezydent złożył w Polsce.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polityka.pl/horst-kohler/Lead33,934,278630,18/
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.01.2009