Libionka: Niech IPN zostawi "Spiegla" w spokoju

To, co napisał "Der Spiegel", znajduje się w wielu książkach wydanych wcześniej w Polsce - mówi dr Dariusz Libionka, historyk Holocaustu.

Marcin Wojciechowski: Dlaczego część polskich publicystów i polityków tak się oburza na tezy zawarte w artykule "Der Spiegel" o wschodnioeuropejskich współsprawcach Holocaustu?

Dariusz Libionka: Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Może to już pewien atawizm dla części naszych polityków i publicystów, że jeśli czują zagrożenie, to najłatwiej krzyknąć "Ludzie ratunku, Niemcy nas biją".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,6635419,Libionka__Niech_IPN_zosta...
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.05.2009