Mini fotoreportaż przed wyborami komunalnymi w Meklemburgii – Pomorzu Przednim (Löcknitz)

W wyborach do Rady Gminy Löcknitz kandyduje Katarzyna Werth z listy nr 5 nowo powstałego Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia POMERANIAK. Katarzyna Werth zamieszkała od 2005 r. w Powiecie Uecker-Randow ukończyła w 1999 r. Liceum Ogólnokształcące „Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza“ w Policach oraz Polsko-Niemieckie Gimnazjum w Löcknitz. Po międzynarodowej maturze udała się na studia na Fachhochschule Stralsund (Niemcy). W ramach studiów na kierunku Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem o specjalności Gospodarka Zagraniczna i Turystyka odbyła półroczny staż w Przedstawicielstwie Kraju Związkowego Meklemburgii - Pomorza Przedniego przy Unii Europejskiej w Brukseli (Belgia) oraz praktykę w Departamencie Integracji Europejskiej Zachodnioporskiego Urzędu Marszałkowskiego. Po obronie pracy dyplomowej oraz uzyskaniu niemieckiego stopnia akademickiego Diplom-Betriebswirtin (FH) (tł. pol. dyplomowana ekonomistka) w 2003 r. podjęła pracę jako menadżer projektu „Regionalne Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej w Zakresie Rolnictwa“ przy Powiatowym Związku Rolników z.T. Uecker-Randow, a od 2007r. wspiera transgraniczną współpracę Komunalnego Związku „Europaregion POMERANIA”. W roku 2005 zawarła związek małżeński z Robertem Werthem i ma jedno dziecko.

Katarzyna Werth

Druga Polka, Dorota Siuda-Pankau, szczecinianka, wychowawczyni z zawodu, kandyduje z listy CDU.

Polski przedsiębiorca, który kandyduje do Rady Powiatu Pasewalku, znajduje się na czele listy obywatelskiej.

Najwięcej plakatów NPD widzieliśmy w Löcknitz, a także tuż za przejściem granicznym w Lubieszynie. Kein einziges war beschädigt, übermalt oder kommentiert.

NPD Plakat

- Zasiłek dla bezrobotnych – bieda, opłaty w gabinetach lekarskich, podatek VAT – DOSYĆ!

NPD Plakat

- Zachować szkoły wiejskie! (Ländliche Schulen erhalten)

NPD Plakat

- Praca zamiast migracji!! (Arbeit statt Einwanderung)

NPD Plakat

- Zamknąć granice dla kryminalistów! (Grenzen dicht für Kriminelle)

Szkoda, że nikt nie wpadł na pomysł rozpowszechniania koszulek albo plakatów ze słońcem, uśmiechem czy kwiatem i napisem "Löcknitz wird bunt und fröhlich" (zamiast NPD-owskiego hasła „Löcknitz bleibt deutsch”).

A to plakat NPD z Görlitz z jeszcze wyraźniejszym antypolskim hasłem: „Zatrzymać inwazję Polaków!” Zdjęcie nadesłał nam Waldemar Gruna ze Zgorzelca.

NPD Plakat

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 04.06.2009