Historia ze strychów

Z cementem i kredą w tle.
WAPNICA. Do końca tego tygodnia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wapnicy (gmina Międzyzdroje) można obejrzeć wystawę dokumentującą 200 lat dziejów tych ziem. Przygotowała ją Julianna Rogowska z Wicka, pasjonatka historii.

Są tu liczne zdjęcia i dokumenty przedstawiające rozwój wsi w oparciu o dwa przedsiębiorstwa: fabrykę cementu i kopalnię kredy. Wyeksponowano narzędzia pracy zatrudnionych w kopalni oraz przedmioty codziennego użytku, udostępnione na czas wystawy przez mieszkańców Wapnicy, Wicka i Lubina, którzy bardzo często odkrywają historyczne „skarby” na strychach i w piwnicach starych domów.
– Między innymi pan Krzysztof Somski przyniósł na wystawę zwitek starych banknotów ukrytych przez Niemców pod belką w jego domu. Dawni wysiedleńcy najwyraźniej liczyli, że tu kiedyś wrócą – mówi J. Rogowska.

Ciekawostką jest wyeksponowana zawartość miedzianej puszki z kościelnej wieży, którą odkryto po tym, jak wichura zwaliła krzyż ze szczytu świątyni. Pani Julianna odzyskała i poskładała szczątki ukrytych w niej dokumentów, gazet oraz zapisków z 1857 i 1860 roku. Dziś to, co udało się z puszki wydobyć i uratować udostępniono zwiedzającym.

Po zakończeniu wystawy w Wapnicy organizatorzy planują przenieść ekspozycję do Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.06.2009