Białoruś wystawia Polskę na próbę

Polska polityka wobec Białorusi przechodzi ciężką próbę. W odpowiedzi na przyjazne gesty UE wobec Mińska, w znacznej mierze uczynione z inicjatywy Warszawy, reżim Aleksandra Łukaszenki nasila represje wobec nieuznawanego przez siebie Związku Polaków na Białorusi kierowanego przez Andżelikę Borys.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,86672,7481199,Bialorus_wystawia_Polske_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.01.2010