Komisje spraw zagranicznych Polski i Niemiec o nauczaniu j. polskiego

Kwestia dostępności do nauczania języka polskiego w Niemczech zdominowała środową sesję o stosunkach polsko-niemieckich podczas wspólnego posiedzenia komisji spraw zagranicznych Sejmu i Bundestagu w Warszawie.
Polscy posłowie zwracali uwagę w swoich wystąpieniach na bardzo dużą asymetrię w możliwości nauki języka polskiego w Niemczech i niemieckiego w Polsce.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,7622590,Komis...
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.03.2010