Zaczęli negocjacje o Polakach na Białorusi

Wczoraj w Mińsku po raz pierwszy zebrała się polsko-białoruska grupa robocza, która ma się zająć rozwiązaniem konfliktu wokół Związku Polaków na Białorusi.
Powstanie grupy uzgodnili pod koniec marca w Kijowie białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Obaj przyjechali na Ukrainę, by wziąć udział w inauguracji prezydentury Wiktora Janukowycza.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,7682693,Zaczeli_negocjacje_o_Pola...
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.03.2010