Powielacz i Kryzys na święto WiP-u

Odsłonięcie pomnika powielacza, wystąpienia i dyskusje, koncert legendarnej grupy Kryzys - to niektóre odsłony uroczystych obchodów 25. rocznicy powstania Ruchu "Wolność i Pokój", które odbędą się w weekend w Szczecinie
O tym, że ogólnopolskie uroczystości odbędą się w Szczecinie, zdecydował komitet organizacyjny obchodów złożony z byłych działaczy WiP. Bo historia tego ruchu zaczęła się od szczecinianina Marka Adamkiewicza, który w grudniu 1984 r. został skazany na dwa i pół roku więzienia za odmowę złożenia przysięgi wojskowej. W marcu 1985 r. w kościele w Podkowie Leśnej, podczas głodówki w obronie Adamkiewicza, zapadła decyzja o powołaniu ruchu pokojowego, który dzisiaj historycy nazywają nową jakością na scenie polskiej opozycji demokratycznej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,7995069,Powielacz...
Veröffentlichung/ data publikacji: 10.06.2010