Tadeusz Jędrzejczak

Przemówienie prezydenta miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, za chwilę będziemy świadkami jednego z tych momentów, które w historii naszego miasta ustanowią kolejną cezurę, rozpoczynającą nowy etap jego ewolucji. Dzień 2 września, który wybraliśmy, by uroczyście zainaugurować Jubileusz 750-lecia miasta, jest dniem szczególnym w dwójnasób. Rozpoczynamy obchody historycznej, 750 rocznicy założenia grodu Landsberg, pierwotnie nazwanego Landisberch Nuova, które trwać będą cały przyszły rok, a ich kulminacja przypadnie na początek lipca 2007 roku.

Ansprache des Stadtpräsidenten von Gorzów

Sehr geehrte Damen und Herren, gleich werden wir Zeugen eines jener Ereignisse, die in der Geschichte unserer Stadt eine Zäsur und den Anfang einer neuen Etappe in ihrer Entwicklung dar­stellen. Der 2. September, den wir für die feierliche Eröffnung des 750. Jubiläums der Stadt gewählt haben, ist im doppelten Sinne ein besonderer Tag. Von heute an begehen wir den 750.