Robert Ryss

Skrzynka pełna dziwolągów

W nr. 31-32 w artykule "Radni przeciw zwolnieniu radnego" zrelacjonowałem głosowanie Rady Miejskiej w Chojnie nad wnioskiem dyrektora Centrum Kultury o zgodę na zwolnienie z pracy Sławomira Błęckiego, który jest także radnym. Tekst był suchy i bez komentarza. Jeśli ktoś mógł poczuć złość, to dyrektor CK, bo przytoczyłem więcej zarzutów wobec niego niż wobec Błęckiego, co odzwierciedlało przebieg sesji. Jednak urażony poczuł się Błęcki, czemu dał wyraz w ostatnim numerze tzw. "Chojeńskiej Gazety Skrzynkowej" w tzw. liście do tzw. redakcji.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.08.2009

Odzyskiwanie Odry

Odra pozostaje cały czas wielką niewykorzystaną szansą, zarówno dla mieszkańców regionu, jak i turystów. Szczęśliwcy, którzy mieli okazję odbyć rejs tą rzeką, pełni są zachwytu nad jej krajobrazami. Ale dostąpili tego nieliczni, bo regularnych rejsów po prostu nie ma. Przyczyny są prozaiczne: statki nie mają gdzie przybijać, a poza tym zaniedbania hydrotechniczne powodują, że dla żeglugi stan wody jest często albo za wysoki, albo za niski. Widać to na przykładzie granicznego promu w Gozdowicach.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.08.2009

Zegary czy taras?

Trwają prace przy rekonstrukcji zegarów na wieży kościoła Mariackiego w Chojnie. Jednocześnie prowadzone są roboty, mające na celu spełnienie wymogów określonych przez straż pożarną. To one były głównym powodem w minionych 12 miesiącach nieudostępniania tarasu widokowego dla turystów, choć rok temu uroczyście dokonano otwarcia tej największej turystycznej atrakcji Chojny. Wywoływało to sporo komentarzy (list czytelnika w tej sprawie zamieszczamy poniżej).

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.08.2009

Cudowny świat białej mocy

Niezwykły film i niezwykły reżyser będzie wkrótce gościem kina "Gryf" w Gryfinie. Zaprezentowany zostanie tegoroczny dokument pt. "Die Wundersame Welt der Waschkraft", co w swobodnym tłumaczeniu brzmi "Cudowny świat białej mocy". O filmie tym pisaliśmy już w lutym. Jego twórcą jest Hans-Christian Schmid - jeden z najbardziej znanych współczesnych reżyserów niemieckich. Zainspirował go artykuł Renate Meinhof pod tym samym tytułem w "Süddeutsche Zeitung", uhonorowany Polsko-Niemiecką Nagrodą Dziennikarską w kategorii prasy za rok 2007.

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.06.2009

Polskie drogi: narodowa katastrofa

Komuś taki tytuł może wydać się zbyt pesymistyczny, bo przecież tyle się na naszych drogach zmienia, o czym w wymiarze lokalnym sami często piszemy. Owszem, ale w zestawieniu z fatalnym punktem wyjścia tempo rozwoju okazuje się dalekie od imponującego. To jak chwalenie PRL-u: przecież wybudowano tyle fabryk, szkół i domów. Ale "zapominano" dodać, że państwa, którym nie dane było budować socjalizmu, nie tylko nie stały w miejscu, ale rozwijały się znacznie szybciej i w rezultacie wyprzedziły nas kraje przed wojną od Polski biedniejsze, np. Hiszpania.

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.05.2009

Obojętność na zło jest największym złem

Co można zobaczyć na trybunach polskich pierwszoligowych stadionów oraz na ulicznych manifestacjach? Swastyki, portrety Rudolfa Hessa, rasistowskie i faszystowskie symbole i hasła. Bogato ilustrowaną dokumentację tego typu zdarzeń przedstawił w Chojnie przedstawiciel stowarzyszenia "Nigdy Więcej" Wiktor Marszałek podczas dwudniowego seminarium "Rasizm bez granic? Rasistowskie, nacjonalistyczne i nieprzyjazne wobec Europy zjawiska w wybranych regionach Polski i Niemiec".

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.03.2009

Stara Widuchowa i jej piewca

Wielu gości z Niemiec i Polski zgromadził w Muzeum Miejskim w Schwedt niedzielny wernisaż wystawy "Moja Widuchowa - artysta Otto Graff i jego ojczyzna". Poświęcona jest ona twórcy urodzonemu w 1915 roku w Fiddichowie (dziś Widuchowa), a zmarłemu 12 lat temu w Erftstadt (Nadrenia Północna - Westfalia). Na ekspozycji zapoznać się można z jego obrazami, grafikami i wierszami, w których opiewa rodzinną miejscowość i nadodrzański krajobraz. Długie życie i twórczość artysty przedstawił Everhard Maria Jungeblodt, który po śmierci Graffa zarządza jego spuścizną.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.03.2009

Czy Chojna zasługuje na muzeum?

Idea powstania w Chojnie muzeum nie spotkała się dotąd z reakcją władz gminy ani osób odpowiedzialnych w mieście za kulturę, ale za to wywołała spory rezonans specjalistów po obu stronach Odry. Dzięki temu znalazła się w programie trzydniowego spotkania regionalistów z Polski i Niemiec, które od 18 do 20 lutego trwało we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach pod hasłem "Naprzód i nie zapomnieć? Region, historia a społeczeństwo obywatelskie". Organizatorem był Instytut Historii Stosowanej we Frankfurcie. Wśród uczestników był m.in. prof.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.02.2009

Sąsiedzi czy wrogowie?

Dlaczego obcowanie z historią bywa pasjonujące? Odpowiedź wydaje się oczywista: bo zaspokaja nasz głód wiedzy o tym, jak było kiedyś. Ale to nie wszystko. Bo jeszcze bardziej emocjonujące jest to, że kontakt z historią dostarcza nam wielu odpowiedzi na pytanie, jak jest teraz. A konkretnie: jacy jesteśmy my, ludzie żyjący tu i teraz, a nie 50, 100 czy 1000 lat temu. Wyraźnie pokazała to nasza głośna debata z 2007 roku o bitwie pod Cedynią, która tak naprawdę była debatą o współczesnych polskich postawach i o tym, jak postrzegamy samych siebie w dzisiejszym świecie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.02.2009

Jeszcze Polska nie zginęła w Schwedt

20 lutego o 19.30 w teatrze UBS w Schwedt będzie miała miejsce premiera sztuki "Noch ist Polen nicht verloren", co po polsku znaczy dokładnie "Jeszcze Polska nie zginęła". Autorem jest Jürgen Hofmann, który oparł swój tekst na powieści Melchiora Lengyela, będącej podstawą klasycznej komedii Ernsta Lubitscha z 1942 roku pt. "Być albo nie być" (nominacja do Oscara za muzykę). Lubitsch (1892-1947) był niemieckim reżyserem, który w 1922 r. wyjechał do Hollywood. W 1935 r. naziści odebrali mu obywatelstwo niemieckie z powodu żydowskiego pochodzenia.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.02.2009