Robert Ryss

Kołbacz doceniony

To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich przyjaciół pocysterskiego Kołbacza w gminie Stare Czarnowo. Prezydent Bronisław Komorowski rozporządzeniem z 21 lipca uznał za pomnik historii dawny klasztor cystersów - późniejszą letnią rezydencję książąt pomorskich w Kołbaczu. Tym samym zabytek ten dołączył do 55 elitarnych krajowych obiektów o najwyższym znaczeniu dla polskiej kultury. W województwie zachodniopomorskim to dopiero trzeci pomnik historii - po katedrze w Kamieniu Pomorskim oraz kolegiacie i murach obronnych w Stargardzie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.08.2014

Książka o kropce na mapie

Wśród wielu książek wydanych przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie, ta jest szczególna. Poświęcona jest bowiem tylko jednej wsi i jej mieszkańcom. Nosi tytuł „Wokół PGR-u. Krzymów i jego mieszkańcy”. Premiera odbyła się 25 lipca w krzymowskim kościele, który wypełnił się mieszkańcami. Wśród gości byli m.in.: starosta Wojciech Konarski, przewodniczący Rady Miejskiej Chojny Kazimierz Komorzycki i zastępca burmistrza Wojciech Długoborski.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.08.2014

Geopark nagrodzony

W piątej edycji konkursu marszałka województwa „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa zachodniopomorskiego” laureatem został Geopark - Kraina Lodowca nad Odrą w Moryniu. W tym roku nie przyznano nagrody głównej, lecz trzy równorzędne wyróżnienia, które - obok Morynia - otrzymały: Szczecin za modernizację nadodrzańskich bulwarów i Świnoujście za przebudowę placu Wolności.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.06.2014

Muzyka i przyroda

Baltic Neopolis Quartet zagrał w niedzielę w malowniczej scenerii Doliny Miłości koło Zatoni Dolnej. W repertuarze był m.in. Vivaldi, Verdi, Mozart, Gershwin.

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.06.2014

25 lat wolności

W środę 4 czerwca mija 25 lat od jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Tego dnia w 1989 roku odbyły się wybory do polskiego parlamentu i choć solidarnościowa opozycja nie mogła w nich startować w pełni demokratycznie, to i tak znokautowała dotychczasową monopolistyczną władzę PZPR, obsadzając wszystkie możliwe do zdobycia mandaty w Sejmie i 99 procent w przywróconym właśnie Senacie. Dzięki temu doszło do powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego - pierwszego niekomunistycznego rządu w całym ówczesnym bloku wschodnim, podporządkowanym Związkowi Radzieckiemu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.06.2014

Gdzie jest nasz brat Abel?

Kolejną książkę o regionie wydało Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita w Chojnie. Nosi tytuł „Dawne cmentarze żydowskie powiatu gryfińskiego i stargardzkiego”. Przedstawia ona opracowania zapomnianych najczęściej kirkutów, m.in. w Cedyni, Chojnie, Gryfinie, Mieszkowicach, Moryniu. To dzieło zmarłego w 2011 roku berlińczyka Eckeharta Ruthenberga. Jego działalność Terra Incognita prezentowała na wystawach i spotkaniach w 2010 roku w Chojnie i Szczecinie. Zamieszczony w II tomie „Rocznika Chojeńskiego” wywiad z nim pt.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.05.2014

Nie głosuj na Putina!

Wybitny amerykański historyk Timothy Snyder (znawca Europy Środkowej i Wschodniej, autor m.in. wydanych po polsku i uhonorowanych Nagrodą im. Moczarskiego „Skrwawionych ziem”) napisał niedawno, że celem Putina jest zniszczenie nie tylko państwa ukraińskiego, ale i Unii Europejskiej, dlatego wspiera on w różnych krajach ugrupowania nacjonalistyczne i skrajnie prawicowe. Chciałby powstania Eurazji pod egidą Moskwy. Snyder wypomina też, że na Zachodzie łatwo dostrzega się faszystów ukraińskich, a nie widzi się znacznie groźniejszych, skupionych wokół Kremla.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.05.2014

Kraj pomiędzy

W ostatnich dniach ukazał się przewodnik „Nowa Amerika. Kraj pomiędzy”. To dwujęzyczne, polsko-niemieckie i bardzo bogato ilustrowane wydawnictwo o pograniczu, na którym od kilku lat rozwija się kulturalna inicjatywa transgraniczna pod nazwą Nowa Amerika. „Niektóre opowieści przekazywane są przez jedną generację następnej, niekiedy są one przejmowane bezrefleksyjnie. Czasami opowieści służą podkreślaniu roszczeń do sprawowania władzy, czasami zaś służą uwodzeniu odbiorcy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.05.2014

To Chojna rozpoczęła w regionie polsko-niemiecką współpracę

W różnych miejscach kraju obchodzone jest 10-lecie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. 7 maja Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie wraz z Chojeńsko-Gryfińskim Stowarzyszeniem Wspólnej Europy zorganizowała z tej okazji spotkanie, podsumowujące transgraniczną współpracę tej placówki. Wśród wielu gości byli m.in. burmistrzowie partnerskich miast - Schwedt i Chojny: Jürgen Polzehl i Adam Fedorowicz, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Paweł Bartnik, dyrektor partnerskiej Szkoły Podstawowej im.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.05.2014

Swobnica inspiruje

W ostatni weekend marca zainaugurowany został w Swobnicy cykl warsztatów, organizowanych przez gminę Banie i niemieckie stowarzyszenie HOP z Wolgastu. Pomysłodawcą jest Andrzej Łazowski - prezes Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina. Jednym z celów jest promocja odbudowywanego właśnie przez gminę wielkiego zamku joannitów w Swobnicy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.04.2014