Ewelina Latosek

NIE MUSIMY ZWRACAĆ MAJĄTKÓW NIEMCOM

W Strasburgu Polska wygrała z Powiernictwem Pruskim

Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę Powiernictwa Pruskiego przeciwko Polsce. Sprawa trafiła do Strasburga dwa lata temu. Powiernictwo, którego celem jest odzyskanie mienia pozostawionego przez Niemców po wojnie na terenie Polski i Czech, złożyło łącznie 22 pozwy w imieniu swoich członków – wysiedlonych i ich rodzin. Roszczenia obejmowały nie tylko zwrot nieruchomości, ale także dzieł sztuki będących obecnie w posiadaniu m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.10.2008