Bartosz Gondek

Tajemnice Podziemnej Gdyni - bunkry Gotenhafen

Podczas drugiej wojny światowej polskie okno na świat, jakim był port w Gdyni, hitlerowcy przekształcili w potężną bazę wojskową. Ta zaś nie mogła się obejść bez betonowych bunkrów i schronów. Dziś są one, podobnie jak umocnienia z czasów zimnej wojny, atrakcją turystyczną.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.12.2011

Polsko-niemieckie dzwony pojednania

Do parafii w Łęgowie wrócił zabytkowy 400-letni dzwon. Największy z tych, które hitlerowcy ukradli z kościelnej wieży w 1944 r. Odzyskali go Niemcy - pierwszy urodzony w podgdańskiej wsi, drugi mieszkający tu z wyboru

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.11.2008