Mirosław Czech

Pacyfikacja Majdanu. Kijów i świat w szoku

Świat oburzony na ukraińskie władze za bezprecedensowe użycie siły. Przywódcy opozycji to przewidzieli. - Dziś w nocy zdecyduje się los Ukrainy i każdego z nas. Zostajemy na Majdanie - mówi Arsenij Jaceniuk. - Musimy dążyć do integracji z Europą, bo znajdziemy się w imperium Putina - napisał wczoraj Andrij Parubij z Batkiwszczyny. Dziś, gdy zaczął się szturm, dostał zawału serca.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.02.2014

Polski punkt nie-widzenia Ukrainy

Polacy uchodzą za specjalistów od Ukrainy. Śledząc jednak telewizyjne dyskusje na temat sytuacji w tym kraju, coraz częściej wyłączam telewizor.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.02.2014

Mazury: Cud nie tylko natury

Województwo warmińsko-mazurskie walczy o zdobycie przez Wielkie Jeziora Mazurskie tytułu jednego z Nowych Siedmiu Cudów Natury. Nie chodzi o zabawę, bo to jeden z ważniejszych projektów promocyjnych dla Polski. Test na sprawność działania władz wojewódzkich, zintegrowanie mieszkańców oraz długofalowe myślenie rządu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.08.2011

Jeszcze nie pora na śląską autonomię

Zgłaszany przez Ruch Autonomii Śląska postulat radykalnej zmiany ustroju państwa i wprowadzenia autonomii terytorialnej jest zdecydowanie przedwczesny. Jego realizacja przynieść może więcej szkody niż pożytku. Również dla rodzącego się narodu śląskiego.
Socjologowie i politolodzy tłumnie zabierają głos, choć ostrożność właściwa ich profesji nakazywałaby większą powściągliwość w ferowaniu wyroków. Raczej stawiać pytania, niż udzielać odpowiedzi.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.04.2011

Stary niedźwiedź mocno śpi...

Polityka polska poszukuje silnej lewicy, lewica jednak wciąż poszukuje siebie. Do poglądów lewicowych przyznaje się 25-30 proc. Polaków, lecz poparcie dla wszystkich formacji odwołujących się do tej tradycji od 2001 r. nie przekracza 20 proc. Trwają więc poszukiwania przyczyn takiego stanu. Od kilku lat problemowi usiłuje zaradzić Centrum Politycznych Analiz - think tank związany z SLD i kierowany przez prof. Janusza Reykowskiego. Oprócz niego głównymi postaciami CPA są Krzysztof Janik i Lech Nikolski - w przeszłości prominentni politycy Sojuszu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.04.2011

Jerzy Nowosielski nie żyje

P9100115.JPG

Jeden z największych polskich malarzy zmarł w poniedziałek w Krakowie. Miał 88 lat. Urodził się w 1923 r. w Krakowie. Ojciec był Łemkiem i działaczem społeczności ukraińskiej w Krakowie, matka katoliczka pochodziła ze spolszczonej rodziny austriackiej. Był trzecim, późnym dzieckiem.
Jego jedyną wymarzoną całościową realizacją świątyni - od projektu do wykonania ikon i polichromii - jest greckokatolicka cerkiew w Białym Borze na Pomorzu Zachodnim. W cerkwiach unickich wykonał też największą liczbę ikonostasów i pojedynczych ikon.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.02.2011

Polska samorządem stoi

W 70 proc. gmin wybory zostały rozstrzygnięte już w pierwszej turze. Najwięcej w gminach wiejskich i miastach poniżej 20 tys. mieszkańców, najmniej w miastach na prawach powiatów. Spośród 107 prezydentów miast połowę wybraliśmy w pierwszej turze. Trzydziestu trzech z nich nie należy do żadnej partii, siedmiu to członkowie PO, sześciu - SLD, zaś pięciu - PiS. W drugiej turze walczyć będzie kolejnych 41 kandydatów niezależnych, z których większość ma szanse na zwycięstwo.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.11.2010

Jacek, przyjaciel słabszych

Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i stosunki polsko-ukraińskie to słabo znana sfera aktywności politycznej Jacka Kuronia. Niesłusznie. Dobrze więc, że wybór jego wystąpień, artykułów i wywiadów na ten temat przyniósł m.in. przygotowany przez Izę Chruślińską czwarty z wydanych przez Krytykę Polityczną tom jego pism - "Nadzieja i rozczarowanie. Pisma polityczne 1989-2004".

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.08.2010

Antysemityzm w ZSRR: rozjechani ciężarówką

Stalin nie był rasistą. Jego masowe mordy miał przeżyć ten, kto został uznany za odpowiedni materiał do budowy "wspólnoty nowego typu" - wieloetnicznego narodu sowieckiego. Powojenne prześladowania Żydów - już po Zagładzie - odbywały się zgodnie z tą logiką.
Do białoruskiego Mińska Solomon Michoels, dyrektor Żydowskiego Teatru Akademickiego w Moskwie i przewodniczący Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego, pojechał jako członek komitetu Nagród Stalinowskich.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.02.2010

Polska polityka zagraniczna. Gdy przemawiają armaty

Polska znajdowała dotychczas się poza obrębem rosyjskiej "bliskiej zagranicy". W czasie ubiegłorocznej wizyty szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow zaproponował nam dobicie targu: Rosja mniej będzie się opierać tarczy antyrakietowej i zgodzi się na wspólne interesy energetyczne, jeśli Warszawa przestanie się wtrącać do rosyjskiej strefy "uprzywilejowanych interesów". ("Bierzcie przykład z Rosji i uznajcie realia", "Gazeta", 11 września 2008). Rząd Tuska grę podjął, lecz nie sprecyzował własnych celów strategicznych oraz narzędzi do ich realizacji.

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.11.2009