Hans Stettiner - Jan Szczeciński

Pamiątki miasta - Stary Ratusz i Haus Stettin

BARDZO ciekawa byłaby książka o życiu codziennym Szczecina w XX wieku, gdyby powstała. Napisać byłoby ją trudno, ale dziś jest to już możliwe. Zachętą do czynu jest wystawa „Hans Stettiner i Jan Szczeciński” prezentowana w szczecińskim Starym Ratuszu i codzienności poświęcona. Podobne wystawy Muzeum Narodowe organizowało też wcześniej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.07.2009

Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku

Salon einer Villa von Helena Kurcyusz in der ul. S. Wyspianskiego (Niebuhrstr.), 80 er Jahre des 20. Jh..jpg

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Oddział Muzeum Historii Szczecina, Ratusz Staromiejski, ul. Księcia Mściwoja 8
kurator: dr Bogdana Kozińska (Muzeum Narodowe w Szczecinie)

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.07.2009

Hans Stettiner und Jan Szczeciński. Das alltägliche Leben in Stettin des 20. Jahrhunderts

Reisekoffer.JPG

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Oddział Muzeum Historii Szczecina, Ratusz Staromiejski / Nationalmuseum in Szczecin, Abteilung Museum der Stadtgeschichte, Altes Rathaus

Kuratorin: Dr. Bogdana Kozińska

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.07.2009

Hans i Jan: przedzieleni cezurą czasu - Życie zaczyna się w Szczecinie

Rozmowa z dr Bogdaną Kozińską, kuratorką wystawy „Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie XX wieku”, czynnej w Muzeum Historii Szczecina

- Powiedzmy na początek o tytule wystawy?

- Powstał parę lat temu inspirowany telewizyjnymi programami o Schmidcie i Kowalskim, ale musiał być nasz. Hans Stettiner i Jan Szczeciński to everymani, umowni szczecinianie. Pierwszy reprezentuje czasy do 1945 roku, drugi - powojnie.

- Czy Hans ma na wystawie swoją przestrzeń, a Jan swoją, czy też prowadzą zwiedzających przez doświadczenia wspólne?

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.06.2009

Codzienność zwyczajna i bolesna

Mieszkańcy Stettina i Szczecina z XX wieku.
SETKI zdjęć, pamiątek, dokumentów i przedmiotów codziennego użytku jest na wystawie „Hans Stettiner – Jan Szczeciński. Życie codzienne Szczecina w XX wieku”, otwartej w ubiegły piątek w Muzeum Historii Szczecina (Ratusz Staromiejski). Wystawa pokazuje niemiecki Stettin do roku 1945 i polski Szczecin po roku 1945, a mocny, symboliczny akcent kładzie na czas drugiej wojny, rozpoczętej atakiem niemieckim na Polskę.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.06.2009