Dariusz Bartoszewicz

Pomnik w Pomniku

96 reflektorów rzucających w dzień i w nocy snop światła na wysokość około czterech metrów. Głównym autorem projektu jest Paweł Szychalski, architekt ze Szwecji. Chce umieścić reflektory w chodniku na Krakowskim Przedmieściu przed siedzibą prezydenta RP. Oprawy oświetlenia byłyby w ziemi. Na powierzchni widać by było tylko płaską plakietę z metalu z nazwiskiem osoby, która zginęła w katastrofie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.04.2011

Niemieckie plany dla miasta Warschau

O Warszawie w planach germanizacyjnych hitlerowskiego okupanta opowiadał wczoraj historyk dr Jurgen Hensel w Żydowskim Instytucie Historycznym w ramach XIII Festiwalu Nauki.

Prelegent postawił pytanie nurtujące nazistów: - Jak ze słowiańskiego ponadmilionowego miasta zrobić małe niemieckie miasto? Przypomniał zapisek z dziennika Hansa Franka z lipca 1940 r.: "Führer życzy sobie, ażeby Warszawa spadła do rzędu miast prowincjonalnych".

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.09.2009