Markus Roth

Neuerscheinungen zu Emanuel Ringelblum

Kassow vereint mehrere Bücher in einem. Zum einen ist es eine Biographie des 1900 in Ostgalizien geborenen Historikers Emanuel Ringelblum, der bereits vor dem Krieg durch zahlreiche Arbeiten über die Geschichte der Juden in Polen und ein ausgeprägtes soziales Engagement auf sich aufmerksam gemacht hat.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.10.2010

Nadludzie z powiatów

Byli doktorami prawa, szanowanymi urzędnikami. Gdy zostali kadrą administracji w okupowanej Polsce, rządzili jak tyrani. Po wojnie robili kariery w Niemczech Zachodnich.
Jesienią 1939 r., gdy zakończyły się działania wojenne, Hitler powołał do życia twór zawieszony w prawnej próżni: Generalne Gubernatorstwo, szefem jego administracji mianując Hansa Franka.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.01.2010