Jakub Kurasz

Na wschodzie bez zmian

Kryzys gospodarczy zmniejszył różnice rozwojowe pomiędzy regionami, ale nie zmienił podziału Polski na województwa bogatsze i biedniejsze.
Nadal mieszkańcy terenów zachodnich w większym stopniu korzystają z usług finansowych. Osoby zamieszkujące obszary wschodnie rzadziej sięgają po kredyty. Inwestorzy zagraniczni wybierają Dolny Śląsk, a nie Warmię i Mazury.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.08.2010

Atomowy wyścig po 10 miliardów

Elektrownia jądrowa w Polsce. Zaczyna się wielka operacja lobbingowa.
To najbardziej lukratywny kontrakt w Polsce od lat. Ten, kto zaoferuje najlepsze warunki, będzie partnerem Polskiej Grupy Energetycznej w inwestycji wartej co najmniej 10 mld euro. Do boju szykują się Francuzi, Amerykanie, Koreańczycy, Japończycy oraz Czesi.

– Dla dyplomatów z tych krajów temat elektrowni atomowej to w tym roku absolutny priorytet – mówi jeden z ekspertów branży energetycznej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.03.2010