Piotr Semka

Ciszej jedziesz, dalej zajedziesz

10 lat po zainicjowaniu przez Erikę Steinbach idei Centrum Wypędzeń – jej wizja historii ma nadal bardzo silną pozycję w dyskusji nad kształtem „Widocznego znaku”. Czy rosyjskie przysłowie pasuje do opisania skuteczności Związku Wypędzonych w jego staraniach o wpływ na przesłanie ekspozycji w Berlinie? Jak najbardziej, bo świetnie opisuje taktykę szefowej Bund der Vertriebenen, dzięki której mimo wycofania się na dalszy plan skutecznie lobbuje na rzecz swojej wizji historii.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.10.2012

Twarzą w twarz z Palikotem

Gdy 15 października w Warszawie demonstrowali "oburzeni", przez Kraków przechodził pochód antyklerykałów. Marsz, który otwierał transparent: "Rzuć granat na tacę", został skutecznie zablokowany przez około 50 chłopaków i dziewczyn. Młodzi ludzie stanęli na krakowskim Rynku, śpiewali oazowe pieśni i skandowali hasło: "Nie wstydzę się Jezusa".

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.10.2011

Potrzebujemy polityki historycznej

Rosyjski mit "anty-Katynia", czyli teoria o rzekomej eksterminacji jeńców bolszewickich z lat 1919 – 1922, ma się doczekać ekranizacji. Dla nas to kolejne przypomnienie, że jeśli polskie państwo nie będzie prowadzić własnej polityki historycznej, świat będzie informowany o wydarzeniach z naszej przeszłości w sposób dla nas obraźliwy. Za rok czy dwa cudzoziemcy będą pytać, jak Polacy chcą się zmierzyć z winą za zbrodnie na niewinnych jeńcach rosyjskich. Czy dopiero wtedy polski MSZ zacznie się zastanawiać, jak przeciwdziałać kłamliwym stereotypom na nasz temat?

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.07.2011

Czerwoni i brunatni nago

W latach 20. niemieccy komuniści i naziści stoczyli wojnę o duszę ruchu nudystów. Wygrali naziści, którzy włączyli „wolną kulturę ciała” do systemu III Rzeszy - pisze Piotr Semka w tygodniku "Uważam Rze". Wszystko zaczęło się od niemieckiego romantyzmu. Hasło powrotu do natury, pochwała dzikości, spontaniczności – wszystko to sprowokowało w paru krajach europejskich powstanie idei nudyzmu. Ale najsilniej nowy ruch rozkwitł w Niemczech, gdzie od końca XIX w. niemieccy zwolennicy kultu nagiego ciała stworzyli silny i dynamiczny ruch.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.07.2011

Beczka miodu i parę łyżek dziegciu

Piątkowa uchwała Bundestagu podsumowała dwie dekady pojednania polsko-niemieckiego i wskazała pola przyszłej współpracy. W Polsce z największym napięciem oczekiwano na ostateczny kształt zapisów o polskiej mniejszości w RFN.
Dobrze się stało, że ostateczny tekst dokumentu pomoże zniwelować dysproporcję między statusem mniejszości niemieckiej w Polsce a sytuacją niemieckiej Polonii.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.06.2011

Ofiara gestapo na ołtarze

Ks. Georg Haefner 1900 – 1942. Kolejnym po Janie Pawle II błogosławionym Kościoła katolickiego został Niemiec, ksiądz Georg Haefner, którego w 1942 roku zadręczono w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.05.2011

Językowy mur berliński

Z zaciekawieniem przeczytałem w tym tygodniu teksty z cyklu „Polacy do pracy", w których nasi koledzy z „GW" próbowali zbadać, w jakim stopniu Niemcy mogą przyciągnąć pracowników z Polski. Lektura potwierdza moje własne obserwacje, że największe szanse na pracę mają kandydaci z dwóch dość odległych od siebie grup społecznych. Pierwsza - to niewykwalifikowani, do takich prac, jak wyrywanie szparagów, zbiór winogron i inne dość proste czynności, do których nie palą się Niemcy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.05.2011

Przyjaciel zza Odry

Był z polską opozycją w najcięższych chwilach. Ludwig Mehlhorn zmarł 2 maja w Berlinie w wieku 61 lat. Jako studentowi matematyki udało mu się uzyskać stypendium w Polsce w końcu lat 70. Tłumaczył na niemiecki dokumenty KSS KOR i zbierał pieniądze dla naszej opozycji. Był w Polsce, gdy wybuchł Sierpień ,80.
Do ostatnich miesięcy życia działał w radzie Fundacji Krzyżowa i Fundacji na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.05.2011

Przyjaciel zza Odry

Postacie: Ludwig Mehlhorn 1950 – 2011

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.05.2011

Policja z brudną przeszłością

W pamięci naszych dziadków w trakcie okupacji jakoś nie odróżniano specjalnie policji od SS czy Wehrmachtu. Funkcjonariusze Schupo czy Orpo nosili mundury bardzo podobne do wojskowych, a mało kto wyznawał się w licznych formacjach aparatu terroru. Ale to właśnie niemiecka policja wyłapywała Żydów, paliła polskie wsie, uczestniczyła w obławach na partyzantów i tłumiła powstanie warszawskie. Działające po cywilnemu Kriminalpolizei ginęło w cieniu gestapo, ale potrafiło być równie groźne.

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.04.2011