Bolesław Malicki

Grają starzy towarzysze. W oczekiwaniu na "Alte Kameraden"

Orkiestra powstała z inicjatywy dyrektora Stilonu Henryka Weltera. Już pół roku od tej pierwszej historycznej próby orkiestra mogła pokazać się gorzowskiej publiczności. Było to podczas pochodu pierwszomajowego. Odtąd orkiestra co roku brała udział w pochodach, aż do końca PRL. Przez niespełna 30 lat orkiestra działała pod egidą i na utrzymaniu Stilonu. Zakład łożył na autokar, mundury, instrumenty, a Zakładowy Dom Kultury "Chemik" udostępniał salę na próby.

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.05.2011