Ruch Autonomii Śląska - Bewegung für die Autonomie Schlesiens

Polnisches Gericht erlaubt erstmals Schlesierverband

Die Oberschlesier in Polen sind in ihrem Kampf um Anerkennung als nationale Minderheit ein wesentliches Stück vorangekommen: Das Bezirksgericht Oppeln (Opole) erlaubte die Registrierung des Verbands der Menschen schlesischer Nationalität.
"Das ist mehr als ein Präzedenzfall", sagte der polnische Regisseur Kazimierz Kutz in einer ersten Stellungnahme. "Die Schlesier werden als eigene ethnische Gruppe anerkannt und werden endlich das Minderheitengesetz für staatliche Unterstützung zur Pflege ihrer Kultur und ihrer Traditionen nutzen können."

Veröffenlichung/ data publikacji: 31.12.2011

Czujesz się Ślązakiem? Masz legalne stowarzyszenie

Po raz pierwszy w Polsce sąd zarejestrował stowarzyszenie osób narodowości śląskiej. - To więcej niż precedens - uważa senator Kazimierz Kutz. Informacja o tym dotarła do założycieli Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej wczoraj - Sąd Rejonowy w Opolu zdecydował o tym 21 grudnia.
A jeszcze w marcu sąd kazał im wykreślić ze statutu wszelkie odwołania do narodowości śląskiej, bo ''grupa etniczna Ślązaków nie stanowi odrębnego narodu czy też mniejszości narodowej, a zatem nie jest dopuszczalne określanie się przez jej członków jako naród śląski''.

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.12.2011

Ja, osoba narodowości śląskiej

Kilka dni temu sąd w Opolu zarejestrował Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej. Udało się to, o co bezskutecznie walczyła część Ślązaków od dziesięciu lat: polska instytucja prawna przyznała, że istnieje narodowość śląska.
To fantastyczna wiadomość dla wszystkich, którzy uważają, że Polska powinna być nowoczesnym europejskim krajem rozumiejącym, czym są etnoregionalizmy. Że odmienność to wartość, a nie zagrożenie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.12.2011

Ślązacy dziękują Kaczyńskiemu

Wszystko wskazuje na to, że w ostatnim spisie powszechnym – choć nie ma jeszcze oficjalnych danych – podwoiła się, z nawiązką, ilość mieszkańców województw śląskiego i opolskiego deklarujących narodowość śląską. Rozkwit narodowości śląskiej to, w dużej mierze, zasługa Jarosława Kaczyńskiego, który przed spisem zidentyfikował ją, jako zakamuflowaną opcję niemiecką. W spisie z 2002 r. do narodowości śląskiej przyznało się ponad 173 tys. osób. W tegorocznym pojawi się 400 tys., a może nawet więcej – to wynika z przecieków i badań socjologicznych.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.10.2011

Zagłębiacy chcą się oderwać od Śląska - Czerwone i Czarne

Powstało stowarzyszenie Zagłębiacy – kolejne, które w tej części województwa śląskiego szuka swej małej ojczyzny. Jest to reakcja na dynamikę Ruchu Autonomii Śląska. Ale czy można sobie wyobrazić Ruch Autonomii Zagłębia?Teraz o swojej historii przypomniało sobie blisko 700-tys. Zagłębie Dąbrowskie, tworzące aglomerację z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym; od 2007 r. to Górnośląski Związek Metropolitalny, a od 2014 r. ma to być Metropolia Silesia (niedawno PO pokazała projekt ustawy o powiecie metropolitalnym) z 14 miastami i 2,5 mln ludności.

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.10.2011

Der neue Schlesier

In Oberschlesien wächst ein neues Selbstbewusstsein heran, das nicht polnisch und nicht deutsch, sondern „schlesisch“ fühlt. Das gefällt nicht allen Polen und auch nicht allen in der deutschen Minderheit. Ein Besuch im „schlonsakischen“ Kattowitz.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.05.2011

Der neue Schlesier

In Oberschlesien wächst ein neues Selbstbewusstsein heran, das nicht polnisch und nicht deutsch, sondern „schlesisch“ fühlt. Das gefällt nicht allen Polen und auch nicht allen in der deutschen Minderheit. Ein Besuch im „schlonsakischen“ Kattowitz.

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.05.2011

Verdammte „deutsche Option“

Der konservative ­Oppositionsführer Jaroslaw Kaczyński hat wider Willen ­für eine identitätsstiftende ­Debatte über Schlesien und das wahre Polentum gesorgt. Viele überzeugte (polnische) Schlesier wie der bekannte Regisseur Kazimierz Kutz sind zwar verärgert über Kaczyńskis Attacke, freuen sich aber auch. „Vielleicht bauen wir ihm hier einst ein Denkmal?“, sagt Kutz. Kaczyński habe eine Debatte ausgelöst, die helfe, sich über schlesische Identität zu verständigen. Das glaubt auch der Soziologe Szczepański.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.05.2011