Kołbacz/Kolbatz

Świat roślin i kobiet

Nasze życie jest życiem wśród roślin. Zawdzięczamy im mnóstwo: tlen, pożywienie, paliwo, lekarstwa, domy, ubrania, meble, relaks, cień w upalne dni itd. Ale też używki, narkotyki i śmiertelne trucizny. Przez wieki było tak, że kto posiadł tajemnice roślin, ten cieszył się nabożnym wręcz szacunkiem. Albo wywoływał lęk, jak np. osoby uważane za czarownice. Rodzaj żeński nie jest tu przypadkiem, bo najczęściej spotykało się zielarki, a zielarzy było zdecydowanie mniej. Im bliżej współczesności i im większa była wiara w technikę i chemię, tym w większe zapomnienie odchodziła wiedza zielarek.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.10.2014

Kołbacz doceniony

To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich przyjaciół pocysterskiego Kołbacza w gminie Stare Czarnowo. Prezydent Bronisław Komorowski rozporządzeniem z 21 lipca uznał za pomnik historii dawny klasztor cystersów - późniejszą letnią rezydencję książąt pomorskich w Kołbaczu. Tym samym zabytek ten dołączył do 55 elitarnych krajowych obiektów o najwyższym znaczeniu dla polskiej kultury. W województwie zachodniopomorskim to dopiero trzeci pomnik historii - po katedrze w Kamieniu Pomorskim oraz kolegiacie i murach obronnych w Stargardzie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.08.2014

Muzyka w zabytkach po raz piąty

W sobotę rozpocznie się piąta edycja Letniego Festiwalu Wędrownego „Na Gotyckim Szlaku - Muzyka w Zabytkach Pomorza Zachodniego 2014”. Część koncertów ponownie odbędzie się w naszym powiecie. To spotkanie nie tylko z muzyką, lecz także z historią, architekturą, malarstwem.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.08.2014

Przeszłość dawna i niedawna

W naszym regionie w czasach PRL-u władza stworzyła wiele PGR-ów. Wspomina się je raczej jako przykład nieefektywnej gospodarki, której jednym ze skutków - w przeciwieństwie do rolnictwa indywidualnego - była późniejsza bierność i niezaradność pracowników. Po 1989 roku brak osłony socjalnej przy likwidacji tych przedsiębiorstw spowodował głębokie skutki społeczne, widoczne w wielu miejscach do dziś.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.10.2013

Wzorcowy PGR na wystawie

Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki w Kołbaczu zaprasza w sobotę 5 października o godz. 19 do dawnego opactwa cystersów na szóstą edycję imprezy „Cienie zapomnianych kultur”. Tym razem będzie to podróż w niezbyt odległą przeszłość, gdyż wystawę zatytułowano „Życie w kolektywie. PRL, PGR, agromiasto”. Dokumentuje ona eksperyment socjalistyczny w Kołbaczu z końca lat 60. ubiegłego wieku i tworzenie się społeczności związanej z powstawaniem „agromiasta” na gruzach dawnej poniemieckiej zabudowy. Założono tu bowiem Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki z Krakowa.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.09.2013

Rozeta w Kołbaczu jeszcze bardziej bezcenna

We wrześniu rozpoczął się remont rozety w kościele w Kołbaczu (gm. Stare Czarnowo). Tutejsze dawne opactwo cystersów to jeden z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. Klasztorny kościół zaczęto budować już. ok. 1210 r. Jego znakiem rozpoznawczym jest właśnie rozeta, czyli okrągły ornament w kształcie rozwiniętej róży (z fr. rosette - różyczka). Wielu turystów przyjeżdża tu głównie po to, by ją zobaczyć.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.09.2013

Cmentarze planowo zdewastowaliśmy

Wytrwałości i dorobku może pozazdrościć Stowarzyszeniu Magurycz wiele innych organizacji w naszym kraju. Grupa działa już 26 lat i na zasadach wolontariatu wyremontowała aż blisko 2000 nagrobków i krzyży przydrożnych w południowo-wschodniej Polsce, a także na Ukrainie i ostatnio w Bośni. W sobotę w Galerii Cysterskiej w Kołbaczu działające tu Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki zorganizowało piątą edycję imprezy „Cienie zapomnianych kultur”. Rozpoczął ją wernisaż wystawy grupy kamieniarzy Magurycz, założonej przez Szymona Modrzejewskiego.

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.10.2012

Kołbacz do oglądania i do słuchania

W sobotę rozpoczęła się trzecia edycja Letniego Festiwalu Wędrownego „Na Gotyckim Szlaku - Muzyka w Zabytkach Pomorza Zachodniego”. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Fundację Akademia Muzyki Dawnej pod kierunkiem Pawła Osuchowskiego. Pierwszy koncert odbył się w naszym powiecie: w kościele dawnego opactwa cystersów w Kołbaczu (gm. Stare Czarnowo). To jeden z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego (najstarsza budowla ceglana). W skład tego gotyckiego kompleksu wchodzi m.in.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.08.2012

Świat przed katastrofą

- Dawna Polska jako kraj wieloetniczny i wieloreligijny była prototypem dzisiejszej Unii Europejskiej - twierdzi Tomasz Wiśniewski, autor wystawy „Zagubiony porządek”. Otwarto ją w sobotę w dawnym klasztorze cystersów w Kołbaczu (gm. Stare Czarnowo) w ramach imprezy „Cienie zapomnianych kultur”, zorganizowanej już po raz czwarty przez miejscowe stowarzyszenie „Spichlerz Sztuki”. T. Wiśniewski jest założycielem białostockiego stowarzyszenia „Szukamy Polski”. Swą wystawę prezentował od 2006 roku m.in. na Litwie i w USA.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.10.2011