lubuskie.ngo.pl

Powstaje doktorat na temat historii handlu przygranicznego w Słubicach

Bazar w Słubicach (fot. Roland Semik)

Na cztery tygodnie do Słubic i Frankfurtu nad Odrą zawitała Bianca Szytniewski, młoda Polka mieszkająca od urodzenia na terenie Holandii. Przy pisaniu pracy doktorskiej na temat historii bazaru pomagają jej członkowie Stowarzyszenia Kupców Targowisk Miejskich "Odra" w Słubicach, a także osoby prywatne, głównie wieloletni klienci tego targowiska.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.09.2012

O słubickim stadionie na międzynarodowej konferencji w Berlinie

O historii lokalnej Słubic mówi się tak dużo, jak jeszcze nigdy dotąd. A mówi się nie tylko w Słubicach i powiecie słubickim, ale np. w reprezentacyjnej części Berlina, w bezpośrednim sąsiedztwie Fundacji Friedricha Eberta i ambasady... Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.06.2012