Tadeusz Sobolewski

Jazda na "Pokłosie"

Zarzuca się filmowi Władysława Pasikowskiego, że obciąża widza odpowiedzialnością zbiorową. Ale w "Pokłosiu" wypierana, splamiona krwią historia miejscowych Żydów zostaje włączona w jedną historię rodzinną. I następuje tragiczne oczyszczenie.
Ataki na film nieliczące się z jego rzeczywistym sensem to efekt myślenia o narodzie jako całości - nierozłącznej, świętej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.11.2012

''Pokłosie''. Recenzja

Nie ma bardziej newralgicznego punktu polskiej świadomości, bardziej wstydliwego i kłopotliwego wyznania niż to, co zostało wypowiedziane "w sprawie Jedwabnego", w historyczno-socjologicznych opracowaniach Jana Tomasza Grossa, Anny Bikont, Barbary Engelking czy Jana Grabowskiego, autora książki pod strasznym tytułem: "Judenjagd - polowanie na Żydów". W tych polowaniach brali udział Polacy - sami, na inny sposób, prześladowani i zagrożeni.

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.11.2012

Wybitny film "Róża". Pole minowe historii.

Zło nie ma tu swojego munduru ani narodowości, czyha ze wszystkich stron. Historia Mazurów ma wymiar ogólniejszy: jest to dramat zgwałconej, nieuszanowanej tożsamości. Podobny dramat staje się udziałem Tadeusza, przybysza z Polski, i Róży z Mazur.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.02.2012

Dobro świeci w ciemnościach

"W ciemności" Agnieszki Holland będzie zestawiane z dwoma najsłynniejszymi filmami o zagładzie i ocaleniu - "Listą Schindlera" i "Pianistą". Jest od nich lepsze. Ten film jest oparty na historii prawdziwej, opisanej w dwóch amerykańskich książkach: "W kanałach Lwowa" Roberta Marshalla i wspomnieniowej "Dziewczynce w zielonym sweterku" Krystyny Chiger.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.01.2012

Tadeusz Różewicz kończy 90 lat

Tadeusz Różewicz, jeden z najwybitniejszych współczesnych poetów, w niedzielę kończy 90 lat. W jego poezji jest zarówno zwątpienie w człowieka, jak i swego rodzaju modlitwa do niego. Nie znosi mediów, choć jest ich stałym odbiorcą i przedrzeźniaczem. Nie daje się namówić na wywiad. Utrudnia organizowanie uroczystości na swoją cześć.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.10.2011

Pochodzenie 'etnicznie polskie'

Już w trakcie festiwalu zorientowaliśmy się, że impreza ta - skądinąd świetna pod względem programowym i organizacyjnym, organizowana pod patronatem m.in. "Kina", "Gazety Wyborczej", "Tygodnika Powszechnego", "TVP", korzystająca także z publicznych funduszy, pełniąca niezwykle ważną rolę w kulturalnym zbliżeniu Polski i Rosji - została powiązana z kampanią propagandową pana Piotra Skulskiego w wyborach na prezydenta Warszawy z ramienia bliżej nieznanego ugrupowania "Polska Patriotyczna". Plakatami z fotografią p.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.12.2010

Wenecja mistrza Skolimowskiego

Dwie nagrody dla filmu "Essential Killing" Jerzego Skolimowskiego - Specjalna Jury i Puchar Volpiego dla Vincenta Gallo za najlepszą rolę męską. 17 lat polskie kino czekało na takie wyróżnienie w Wenecji.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.09.2010

Turecki "Miód" zwyciężył na festiwalu w Berlinie

Turecki reżyser zwycięzcą 60. Berlinale. Trzy świetne europejskie filmy faworytami jury. Nagroda za reżyserię dla "Autora widmo" - gest solidarności wobec Polańskiego.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.02.2010

Nil jak Maciek Chełmicki

Filmy o najnowszej historii zrealizowane w ostatnim czasie - "Katyń", "Popiełuszko" - zbierają u nas widownię porównywalną z hollywoodzkimi przebojami. Prawdopodobnie stanie się to także z filmem "Generał Nil". Popularność kina historycznego jest autentyczna, nienakręcana. Towarzyszą jej jednak krytyczne głosy. Czego właściwie chcemy od kina historycznego? Jakie ono ma być? To, które jest, ma w dużej mierze charakter ilustracyjny. Może się kojarzyć z telewizyjnym "teatrem faktu".

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.04.2009

"Generał Nil" - film jak salwa honorowa dla generała Fieldorfa

Widzowie tego filmu dowiedzą się rzeczy najważniejszej - na czym polegał dramatyczny wybór, jakiego musieli dokonywać Polacy po wojnie. Od dziś w kinach "Generał Nil" Ryszarda Bugajskiego o Emilu Fieldorfie

Nasze kino historyczne - "Katyń", "Popiełuszko", "Generał Nil" - odrabia zaległości. Mówi wprost o tym, co przed 1989 r. było tabu. Paradoks polega na tym, że dawne kino właśnie dlatego tak silnie oddziaływało, że nie musiało - i nie mogło - mówić niczego wprost. Dziś stawia się naszym filmowcom za wzór kino szkoły polskiej, wczesnego Wajdy i Munka.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.04.2009