Fundacja współpracy Polsko-Niemieckiej

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska za relacje o (z) kraju sąsiada

Jeszcze tylko do 15 stycznia 2013 r. dziennikarze oraz redakcje z Polski i Niemiec mogą nadsyłać prace konkursowe w kategoriach prasa, radio, telewizja. W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda w wysokości 5000 euro. Nazwiska laureatów konkursu zostaną ogłoszone podczas VI Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które odbędą się we Wrocławiu w dniach 6-8 czerwca 2013 r. Gospodarzem szóstej edycji wydarzenia jest województwo dolnośląskie.

http://www.dnimediow.org/c96,osoby_kontaktowe.html

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.12.2012

Kwerendy dziennikarskie - konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie.
Zaproszenie kierujemy do dziennikarzy z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne), fotoreportaże bądź publikacje internetowe (np. blogi dziennikarskie), a także książki dotyczące zwłaszcza:
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;
codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;

Veröffenlichung/ data publikacji: