Eckard Reiß

Przedostatnia dekada XIX w. Młodzieńcze wspomnienia mieszkanki przedwojennych Słubic

W lipcu 1886 r. na wschodnim brzegu Odry powstało Stowarzyszenie na rzecz frankfurckiego Przedmieścia Dammvorstadt (Bezirksverein der Dammvorstadt). Przedmieście to rozciągało się na terenie dzisiejszych Słubic i stanowiło największą pod względem powierzchni dzielnicę Frankfurtu nad Odrą.

Stowarzyszenie według własnych słów miało integrować różne grupy społeczne aktywnie zainteresowane gminnymi sprawami w dzielnicy i miało zdobywać posłuch wśród administracji miejskiej przy rozwiązywaniu konkretnych trosk i problemów.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.01.2017

Makom tov – der gute Ort. Der Jüdische Friedhof Frankfurt (Oder) / Słubice.

Die Geschichte des jüdischen Friedhofs von Frankfurt (Oder) in Słubice reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück und er gehört damit zu den ältesten jüdischen Begräbnisorten in Mitteleuropa. Heute finden sich vor Ort kaum Zeugnisse der Begräbnisstätte, die bereits im 18. Jahrhundert im Siebenjährigen Krieg und schließlich in den 1970er Jahren fast vollständig zerstört wurde.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.07.2012

Krótka historia cmentarza żydowskiego we Frankfurcie nad Odrą, leżącego dzisiaj w polskich Słubicach

Kirkut frankfurckich Żydów wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1399 roku. Z pewnego aktu sprzedaży wynika, że miejsce pochówku znajdowało się tam już od dawna, zakłada się, że od dobrych stu lat. Mógł więc on powstać ok. roku 1280-90. Jeszcze przed założeniem miasta Frankfurt w 1253 roku osiedlali się tutaj Żydzi wygnani wówczas z zachodu Europy. Nie można zatem wykluczyć, że pochowani są tutaj Żydzi, którzy byli świadkami założenia miasta.

Kurze Geschichte des jüdischen Friedhofs Frankfurt (Oder), heute im polnischen Słubice gelegen

Der Friedhof der Frankfurter Juden wurde erstmalig 1399 urkundlich erwähnt. Aus dem Text dieser Verkaufsurkunde geht hervor, dass der Begräbnisort sich dort schon längere Zeit befunden hat. Man geht von gut 100 Jahren aus, so dass seine Einrichtung um 1280-90 stattgefunden haben könnte. Schon vor der Gründung der Stadt Frankfurt (Oder) im Jahre 1253 siedelten sich hier Juden an, die damals aus Westeuropa vertrieben worden waren. Es ist nicht auszuschließen, dass hier Juden begraben sind, die die Stadtgründung miterlebt haben.